Market Research

Write to Us!

Rozpoznanie Rynku

Rozeznanie rynku nr: POIR.1.1/R1/05/2022

Dotyczy: Rozeznania rynku dot. usługi rzecznika patentowego w zakresie czynności zmierzających do uzyskania przez Zamawiającego ochrony własności przemysłowej wynalazku oraz prawa ochrony wzoru przemysłowego, będących bezpośrednim rezultatem prowadzonych prac badawczych w ramach projektu pn.: „Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania nowych modeli predykcyjnych i zaawansowanych metod optymalizacji portfeli inwestycyjnych, w oparciu o rozwiązania machine learning i algorytmy sztucznej inteligencji” realizowanego w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01- 00-0215/19-00 z dnia 18.09.2019 r.,

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. ZAMAWIAJĄCY

BIZ ON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Grójecka 40 lok.11
02-320 Warszawa
NIP: 7010362228
www.algopolis.ai

Osoba upoważniona do kontaktu po stronie Zamawiającego:
Piotr Warsicki – Kierownik Zarządzający
Tel. +48 730 528 300
e:mail: biuro@algopolis.ai

2. KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej – systemu inwestycyjno- spekulacyjnego do kreowania strategii inwestycyjnych. Rezultatem planowanych prac B+R będzie innowacja produktowa w postaci dedykowanego systemu spekulacyjno-inwestycyjnego, wykorzystującego najnowsze metody z zakresu sztucznej inteligencji, pozwalającego na generowanie modeli predykcyjnych a docelowo strategii długo i krótkoterminowych charakteryzujących się zwiększoną trafnością, dokładnością, efektywnością.

Rozeznanie rynku POIR.1.1_R1_05_2022 z dnia 09.05.2022
Załącznik nr 1 do rozeznania rynku nr POIR.1.1_R1_05_2022

2022_05_31 Zaproszenie do negocjacji
Załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji z dnia 31.05.2022r.
Załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji z dnia 31.05.2022r.
Załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji z dnia 31.05.2022r

Feel Free to Contact Us