Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Algopolis.AI

AI Trader 2.0 - Optymalizacja Portfela Inwestycyjnego za Pomocą Sztucznej Inteligencji

Wyniku realizacji projektu RPMA.03.03.00-14-j157/23 pt.: „AI Trader 2.0. – samouczący ekspercki system do generowania strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych oparty o technologię ML”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Działania 3.3 Spółka Biz On Sp. z o.o. wprowadziła nowa usługę.

AI Trader 2.0 – Optymalizacja Portfela Inwestycyjnego za Pomocą Sztucznej Inteligencji

Jest to najnowsze rozwiązanie firmy Biz On, które stanowi przełom w optymalizacji portfeli inwestycyjnych. Wykorzystując zaawansowane technologie sieci neuronowych i algorytmów uczenia maszynowego. AI Trader 2.0 zapewnia inwestorom potężne narzędzie do maksymalizacji zwrotów z inwestycji.

Kluczowe Funkcje:

 • Wielowymiarowa Sygnalizacja Transakcji
  Zastosowanie DNN do analizy parametrów cenowych, CNN do analizy
  wzorców wizualnych na wykresach oraz LSTM do analizy sekwencji cen i czasu.
 • Zarządzanie Wielkością Pozycji i Ryzykiem
  Użycie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem w połączeniu z siecią wartościową do dostosowania wielkości pozycji i ryzyka.
 • Optymalizacja Portfela Inwestycyjnego
  Konstrukcja drzewa decyzyjnego określającego różne kwoty inwestycyjne w poszczególnych transakcjach, z przypisaniem prawdopodobieństwa pozytywnego wyniku.

Platforma Techniczna

 • Integracja z Firmami Maklerskimi
  Automatyzacja handlu poprzez bezpośrednią integrację z platformami brokerskimi.
 • Szkolenie i Retrening Sieci Neuronowych
  Zautomatyzowany proces szkolenia i retrainingu sieci neuronowych, zapewniający aktualność i skuteczność generowanych strategii.
 • Zarządzanie Eksponowaniem
  Optymalizacja strategii ekspozycji na podstawie analizy sygnałów i prognozowanych wyników.

AI Trader 2.0 – Zaawansowana Platforma Inwestycyjna typu Software as a Service
Przeznaczenie: AI Trader 2.0 jest nowoczesną platformą SaaS zaprojektowaną dla firm inwestycyjnych, funduszy hedgingowych oraz firm prowadzących proprietary trading.

Modele Użytkowania:

1. Strategie Wbudowane:
• Indywidualne dostosowanie strategii inwestycyjnych.
• Parametryzacja pod kątem ryzyka, skalowania pozycji i częstotliwości transakcji.
• Personalizacja zgodnie z potrzebami klienta.

2. Prognostyczne Wyceny Aktywów:
• Uogólnione modelowanie cen aktywów do wsparcia strategii inwestycyjnych klientów.
• Wykorzystanie zaawansowanych funkcji AI do przewidywania ruchów rynkowych.

3. Dostosowanie Platformy:
Każda implementacja AI Trader 2.0 wymaga indywidualnej modyfikacji w następujących obszarach:
• Zakres Strategii: Dostosowanie do różnorodnych strategii wykorzystywanych przez klienta.
• Ryzyko i Skalowanie Pozycji: Konfiguracja parametrów ryzyka i skalowania pozycji.
• Wybór Rynków: Selekcja rynków, które mają być objęte działaniem platformy.
• Integracja z Brokerami: Zapewnienie współpracy z wybranymi brokerami, umożliwiając automatyzację handlu.

Oferta AI Trader 2.0