Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Algopolis.AI

Projects

Tytuł projektu: Opracowanie w ramach usługi Algopolis.Ai hybrydowych modeli predykcyjnych w kombinacji Machine Learning z Deep Learning na potrzeby generowania strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych wraz z metodami optymalizacji operacji obliczeniowych na dowolnych zbiorach danych z zakresu Big Data
 
Cel projektu: Opracowanie

1) zestawu prototypów modeli hybrydowych wiążących Artificial Intelligence, Deep Learning oraz Reinforcement Learning z tradycyjnymi metodami Machine Learning o nowej jakości predykcyjnej dedykowanych dla rynku kapitałowego jak i instrumentów rynku długu;

2) systemu do automatycznego cache`ingu wyników obliczeń w oparciu o technologię persistent memory służącego optymalizacji operacji obliczeniowych na dowolnych bazach danych i dedykowanego zarówno rynkom finansowym, jak i całej branży Data Science (praca na dużych zbiorach danych).

Beneficjent: BIZ ON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania nowych modeli predykcyjnych i zaawansowanych metod optymalizacji portfeli inwestycyjnych, w oparciu o rozwiązania machine learning i algorytmy sztucznej inteligencji

Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej – systemu inwestycyjno-spekulacyjnego do kreowania strategii inwestycyjnych

 
Beneficjent: BIZ ON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu:Prace badawczo-rozwojowe nad wypracowaniem algorytmu do analizy i prognozowania szeregów czasowych za pomocą innowacyjnych metod sztucznej inteligencji
 
Cel projektu:Opracowanie algorytmu noszącego znamiona zdolności do samodzielnego uczenia się oraz analizy gry giełdowej
 
Beneficjent:BIZ ON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością