Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Algopolis.AI

Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku nr 1/07/2023 dot. usługi audytu projektu pn. „Opracowanie w ramach usługi Algopolis.Ai hybrydowych modeli predykcyjnych w kombinacji Machine Learning z Deep Learning na potrzeby generowania strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych wraz z metodami optymalizacji operacji obliczeniowych na dowolnych zbiorach danych z zakresu Big Data” , Działania 1.1. „ Projekty B+R przedsiębiorstw ”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 1/1.1.1/2021- Szybka Ścieżka, umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr: POIR.01.01.01-00-0598/21-00 z dnia 27.12.2021r.