Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Algopolis.AI

AI Trader 2.0

Tytuł projektu: AI Trader 2.0. – samouczący ekspercki system do generowania strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych oparty o technologię ML

Cel projektu:
Wdrożenie nowego produktu – AI Trader 2.0., kierowanego do podmiotów operujących na rynku inwestycyjnym. Jego główną rolą będzie wsparcie klientów w zakresie optymalizacji strategii inwestycyjnych, która przełoży się na zwiększenie zyskowności z podejmowanych działań, a także ograniczenie generowanych kosztów.

Beneficjent: BIZ ON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością